15.5.2017
יום שני

17:00 אולם שידלובסקי

18:00 אולם שידלובסקי

18:30 גלריה

20:30 אולם רקאנטי

16.5.2017
יום שלישי

12:00 אולם קאופמן

18:30 גלריה

20:30 אולם רקאנטי

17.5.2017
יום רביעי

12:00 אולם קאופמן

17:00 גלריה

20:30 אולם אסיא

18.5.2017
יום חמישי

12:00 אולם קאופמן

17:00 אולם רקנאטי

18:30 גלריה

20:30 אולם רקנאטי

19.5.2017
יום שישי

12:00 אולם שידלובסקי

13:00 אולם רקנאטי

15:00 אולם רקאנטי

20:00 אולם שידלובסקי

21:30 אולם רקאנטי

20.5.2017
יום שבת

10:00 אולם שטרית

12:00 אולם רקנאטי

18:30 גלריה

21:00 אולם רקאנטי